1. Home /
  2. Renova la teva marca registrada

Renova la teva marca registrada

Perquè el registre d'una marca sigui vàlid aquesta s'ha de renovar cada 10 anys. En cas contrari, el registre de marca caducarà i un tercer podrà utilitzar o fins i tot registrar la mateixa marca legalment.

Contacti amb nosaltres per a conèixer la data i el cost exacte en què la seva marca ha de ser renovada.

Abans de conducta amb la renovació analitzarem si realment la marca ha de ser renovada de la mateixa manera en què es va registrar o si per contra cal actualitzar el registre de marca perquè respongui a les seves necessitats concretes.

La renovació de la seva marca amb nosaltres inclou:
  • - 10 anys de dret d'exclusiva sobre la seva marca


  • - 10 anys de vigilància activa de la seva marca per a detectar sol·licituds de marca que puguin afectar els seus drets


  • - 10 anys de resolució de consultes relacionades amb la seva marca
Tens algun dubte?
Escriu la teva consulta i et respondrem ràpida i gratuïtament.

Quan haig de renovar la marca registrada?

El preu de renovació d'una marca depèn del nombre de classes en la qual estigui registrada la marca a renovar. No és el mateix renovar una marca d'1 classe que una marca registrada en 3 classes. El preu de renovació d'una marca també depèn del moment de la sol·licitud de la renovació. Si la renovació se sol·licita durant els 6 mesos posteriors a la data de venciment s'haurà de pagar un recàrrec del 25 o 50%. La renovació s'haurà de pagar en el moment de sol·licitar-la. A més, cal tenir en compte que, sense el pagament, la marca no es pot renovar.

El registre de marca és vàlid per a un període de 10 anys a comptar de la data de sol·licitud de la marca (no de la data de concessió) renovables indefinidament. Així és necessari renovar una marca registrada el desè aniversari de la data de sol·licitud de la marca.

Una marca es pot renovar des de 6 mesos abans del venciment, que són 10 anys a comptar de la data de sol·licitud de la marca, fins a 6 mesos més tard de la data de venciment. Si es renova després de la data de venciment, s'haurà de pagar un increment del 25% durant els 3 primers mesos i un increment del 50% durant els 3 següents mesos.

Què passa si no renovo una marca registrada?

Si una marca no es renova dins del termini establert ni durant el període de gràcia de 6 mesos a comptar de la data de venciment, la marca caducarà i deixarà d'oferir protecció al seu titular. La marca no podrà ser reviscuda de cap manera. L'única solució és tornar a sol·licitar una marca amb els riscos que això comporta.

Quant dura la renovació d'una marca registrada?

La renovació d'una marca ofereix 10 anys més de protecció a comptar de la data de venciment de la marca independentment del moment de la renovació. És a dir, si la marca es renova abans de la data de venciment o després, els deu anys de protecció de la renovació comencen a comptar de la data de venciment.

Qui pot renovar una marca registrada?

Una marca registrada pot renovar-se pel seu titular o els seus causahavents. La renovació de la marca no pot sol·licitar-la una altra persona sense el consentiment del titular.

Quant costa renovar una marca registrada?

El preu de renovació d'una marca depèn del nombre de classes en la qual estigui registrada la marca a renovar. No és el mateix renovar una marca d'1 classe que una marca registrada en 3 classes. El preu de renovació d'una marca també depèn del moment de la sol·licitud de la renovació. Si la renovació se sol·licita durant els 6 mesos posteriors a la data de venciment s'haurà de pagar un recàrrec del 25 o 50%. La renovació s'haurà de pagar en el moment de sol·licitar-la. A més, cal tenir en compte que, sense el pagament, la marca no es pot renovar.

És necessari renovar totes les classes (productes i serveis) registrades originalment?

El preu de renovació d'una marca depèn del nombre de classes en la qual estigui registrada la marca a renovar. No és el mateix renovar una marca d'1 classe que una marca registrada en 3 classes. El preu de renovació d'una marca també depèn del moment de la sol·licitud de la renovació. Si la renovació se sol·licita durant els 6 mesos posteriors a la data de venciment s'haurà de pagar un recàrrec del 25 o 50%. La renovació s'haurà de pagar en el moment de sol·licitar-la. A més, cal tenir en compte que, sense el pagament, la marca no es pot renovar.

Es pot afegir noves classes (productes i serveis) en el moment de la renovació d'una marca registrada?

No és possible ampliar la protecció de la marca en el moment de la renovació i per tant no és possible afegir nous productes o serveis a la marca registrada originalment. Si es desitja protegir noves classes (productes i serveis) és necessari registrar una nova marca davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. Aquesta marca podrà ser objecte d'oposició per part de tercers.

Es pot actualitzar el logo en el moment de la renovació d'una marca registrada?

La resposta és no. La marca es renovarà tal com estigui registrada. Si es desitja modificar el logotip o la denominació de la marca serà necessari sol·licitar una marca nova. Cal recordar que el cost de sol·licitud d'una marca és menor que el cost de renovació d'una marca.

Opinions dels nostres clients


Facts