A - NECESSITATS CORRENTS DE LA VIDA

B - TÈCNIQUES INDUSTRIALS DIVERSES; TRANSPORT

C - QUÍMICA; METAL·LÚRGIA

D - TÈXTILS O MATERIALS FLEXIBLES NO PREVISTS EN UN ALTRE LLOC

E - CONSTRUCCIONS FIXES

F - MECÀNICA; IL·LUMINACIÓ; CALEFACCIÓ; ARMAMENT; VOLADURA

G - FÍSICA