Articles de marques

Articles de marques

 

Aquí trobareu una sèrie d'articles relacionats amb el registre, manteniment i defensa de marques. Aquests articles de marques han estat redactats per diferents professionals de diferents països pel que ofereixen una visió interessant de diferents temes d'actualitat.

Si desitgeu registrar una marca, és recomanable contractar els serveis d'un professional que no solament registrarà de manera correcta la marca sinó que us oferirà un servei integral en el qual s'inclou la molt important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.Una pregunta i fet
La nostra comunitat t’ ajuda

Facts