Classificació de marques

Marques

La Classificació de Niça, establerta per l'Arranjament de Niça (1957), és una classificació internacional de productes i serveis que s'aplica per al registre de marques. La Classificació de Niça està composta d'una llista de classes, acompanyada de notes explicatives i d'una llista alfabètica de productes i una altra de serveis, indicant la classe a la qual pertany cadascun dels productes o serveis.

Si desitgeu registrar una marca, és recomanable contractar els serveis d'un professional que no solament registrarà de manera correcta la marca sinó que us oferirà un servei integral en el qual s'inclou la molt important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

La nostra comunitat t’ ajuda