1. Home /
  2. Blog /
  3. La importància del Redactor de la Patent (Agent de la Propietat Industrial)

La importància del Redactor de la Patent (Agent de la Propietat Industrial)

Data d'actualització: 22/01/14

En aquest post ens agradaria remarcar la figura del redactor de la patent. Generalment, el redactor coincideix amb l'Agent de la Propietat Industrial però de vegades no té perquè ser així.

Els requisits ideals per al redactor de la patent a la nostra manera de veure són els següents.

  • Coneixements superficials sobre la matèria de la patent (per exemple, si es tracta d'una patent sobre un mecanisme, l'ideal és un enginyer mecànic)
  • Coneixements extensos sobre la legislació de patents (l'ideal és un llicenciat en dret especialitzat en Propietat Industrial)
  • Llarga experiència en la redacció de patents i models d'utilitat
  • Capacitat de comunicació .

Com es pot observar, es tracta d'uns requisits molt exigents que poques persones compleixen (enginyer + advocat). En aquest sentit conèixer personalment al redactor de la patent és vital per comprovar que aquest compleixi almenys la majoria dels requisits llistats. Destacar el requisit de la comunicació; el redactor ha de ser capaç de comunicar amb claredat la seva redacció amb l'objectiu d'explicar al client què s'està protegint i que queda fora de la protecció de la patent

Només recordar que la redacció de la patent és vital per a l'eficàcia de la mateixa ja que les reivindicacions (part final de la redacció de la patent) vinculen jurídicament i seran aquestes les que es discuteixin en cas de litigi per determinar per exemple la validesa d'una patent.

Comentaris:
Tens algun dubte?
Escriu la teva consulta i et respondrem ràpida i gratuïtament.

Articles Recomenats

Facts