1. Home /
  2. Blog /
  3. Càlcul de la indemnització per danys i perjudicis provocats per la infracció de marques o dissenys industrials.

Càlcul de la indemnització per danys i perjudicis provocats per la infracció de marques o dissenys industrials.

Data d'actualització: 07/02/13

Quan existeix una infracció de la propietat industrial (marques, dissenys industrials o patents) el titular del dret infringit té la possibilitat de sol·licitar en via judicial el cessament de la infracció i la sol·licitud del pagament de la indemnització de danys i perjudicis entro altres accions (publicació de la sentència, atribució de l'element infractor, etc.)

En aquest post parlarem sobre la indemnització per danys i perjudicis ocasionats per la infracció de marques, dissenys industrials i patents o models d'utilitat.

Existeixen diversos mètodes per calcular la quantia de la indemnització per danys i perjudicis. Un mètode és mitjançant el càlcul de les conseqüències econòmiques negatives sofertes pel titular dels drets legítims. Un altre mètode és mitjançant el càlcul del valor de la llicència que hauria d'haver pagat l'infractor per poder dur a terme la seva utilització conforme el dret. L'últim mètode és el següent.

El titular del dret infringit quan aquest consisteixi en una marca o disseny industrial té dret a rebre com mínim, en tot cas i sense necessitat de prova, el 1% de la xifra de negocis realitzada per l'infractor amb els productes o serveis il·lícitament marcats.

Recorda que si estan copiant la teva marca has de defensar-te, i defensar-te bé. Aconsellem sens dubte contractar els serveis d'un agent de la propietat industrial, com Volartpons.

Comentaris:
Tens algun dubte?
Escriu la teva consulta i et respondrem ràpida i gratuïtament.

Articles Recomenats

Facts