Aquí trobareu una sèrie de links als cercadors de marques de les oficines de marques de diversos països. En ells trobareu marques idèntiques a les quals busqueu però tenir en compte que no solament les marques idèntiques són un impediment per registrar una marca sinó que les marques semblants també ho són. Per localitzar totes les marques rellevants a l'hora de sol·licitar el registre d'una marca cal contractar el servei d'informe previ al registre d'una marca que ofereixen els professionals del sector.

En ells trobareu marques idèntiques a les quals busqueu però tenir en compte que no solament les marques idèntiques són un impediment per registrar una marca sinó que les marques semblants també ho són. Per localitzar totes les marques rellevants a l'hora de sol·licitar el registre d'una marca cal contractar els serveis d'un professional.

La Classificació de Niça, establerta per l'Arranjament de Niça (1957), és una classificació internacional de productes i serveis que s'aplica per al registre de marques. La Classificació de Niça està composta d'una llista de classes, acompanyada de notes explicatives i d'una llista alfabètica de productes i una altra de serveis, indicant la classe a la qual pertany cadascun dels productes o serveis.

Si desitgeu registrar una marca, és recomanable contractar els serveis d'un professional que no solament registrarà de manera correcta la marca sinó que us oferirà un servei integral en el qual s'inclou la molt important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

La nostra comunitat t’ ajuda

Aquí trobareu una sèrie d'articles relacionats...

Aquí trobareu una serie lleis que regulen el...

Aquí trobareu una sèrie de links a l'eina de...