Recherche de marque en Hong Kong

down
 

Aquí trobareu un link al cercador de marques de l'Oficina de Marques a Argentina. En el trobareu marques idèntiques a les quals busqueu però tenir en compte que no solament les marques idèntiques són un impediment per registrar una marca sinó que les marques semblants també ho són. Per localitzar totes les marques rellevants a l'hora de sol·licitar el registre d'una marca cal contractar el servei de informe previ al registre d'una marca a Hong Kong que ofereixen els professionals del sector.

Si desitgeu registrar una marca a Hong Kong, és igualment recomanable contractar els serveis d'un professional que no solament registrarà de manera correcta la marca que no solament us oferirà un servei integral en el qual s'inclou la molt important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

 

Quiero registrar una marca
registro
Vous avez des questions?
Posez votre question et nous vous répondrons rapidement et gratuitement.
Facts