Cercador de marques a Croàcia

 

Aquí trobareu un link al cercador de marques de l'Oficina de Marques a Croàcia. En el trobareu marques idèntiques a les quals busqueu però tenir en compte que no solament les marques idèntiques són un impediment per registrar una marca sinó que les marques semblants també ho són. Per localitzar totes les marques rellevants a l'hora de sol·licitar el registre d'una marca cal contractar el servei de informe previ al registre d'una marca a Croàcia que ofereixen els professionals del sector.

Si desitgeu registrar una marca a Croàcia, és igualment recomanable contractar els serveis d'un professional que no solament registrarà de manera correcta la marca que no solament us oferirà un servei integral en el qual s'inclou la molt important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Vull registrar una marca
Una pregunta i fet
La nostra comunitat t’ ajuda

Facts