Publicacions de patents /

Filtra els resultats

Últimes registrades
Nudo estructural
U202130221
Data sol·licitud: 05/02/2021

MODULAR FLOATING PONTOON
E20195829
Data sol·licitud: 11/09/2020

ELEMENTO ESTRUCTURAL HÍBRIDO
PCT/ES2020/070258
Data sol·licitud: 23/04/2020

Facts