Publicacions de patents /

Filtra els resultats

Últimes registrades
WEAVE CONTROL GRID
E21158531
Data sol·licitud: 22/02/2021

PERSONAL PROTECTIVE CLOTHING
E20211738
Data sol·licitud: 04/12/2020

TEJIDO RECUBIERTO MULTICAPA
U202032562
Data sol·licitud: 26/11/2020

Facts