Publicacions de patents /

Filtra els resultats

Últimes registrades
A TIRE TEXTILE CORD
E20208192
Data sol·licitud: 17/11/2020

NOVEL TWISTED YARN
E20194126
Data sol·licitud: 02/09/2020

Sujetador protector
PCT/ES2020/070495
Data sol·licitud: 30/07/2020

Facts