Publicacions de patents /

Filtra els resultats

Últimes registrades
ALZADOR DE ALTURA REGULABLE
U202230179
Data sol·licitud: 04/02/2022

VEHICLE SEAT BACKREST
E22151393
Data sol·licitud: 13/01/2022

VARIABLE SIZE SEAT
E22151057
Data sol·licitud: 11/01/2022

VEHICLE SEAT CONTROL DEVICE
E21215376
Data sol·licitud: 17/12/2021

Facts