Publicacions de patents /

Filtra els resultats

Últimes registrades
ÚTIL PARA MASAJES
U202131400
Data sol·licitud: 05/07/2021

DISPOSITIVO DE AURICULOTERAPIA
U202131187
Data sol·licitud: 08/06/2021

GENERADOR DE VAPOR PARA SAUNAS
U202131138
Data sol·licitud: 02/06/2021

MÁQUINA DE EJERCICIOS FISICOS
U202130494
Data sol·licitud: 11/03/2021

Pistola de masaje
U202130329
Data sol·licitud: 18/02/2021

FOREARM CRUTCH
E21020078
Data sol·licitud: 17/02/2021

Facts