Si vas a organitzar un esdeveniment hauries de registrar la teva Marca.

2013-01-29 12:14:52
Arxivat com: Marques Marca Comunitària Marca Espanyola Marca Internacional @ca

En organitzar un esdeveniment s'ha de tenir en compte la necessitat de registrar la teva marca. En cas contrari, qualsevol podrà utilitzar el nom amb el qual es va a identificar l'esdeveniment i fins i tot si algú registra aquest nom podrà impedir que l'organitzador ho utilitzi en el futur.

L'organització i publicitat d'un esdeveniment és costosa, no s'ha de permetre que ningú s'aprofiti de l'esforç dels organitzadors.

El nom de l'esdeveniment que estàs organitzant ha de ser protegit mitjançant el registre d'una marca.

Generalment, es protegeix el nom de l'esdeveniment encara que es pot protegir també el logotip del mateix. Com és conegut el registre d'una marca és específic per als productes i serveis que es designin en el mateix. En el cas d'un esdeveniment s'ha de protegir com a mínim el servei d'organització i adreça de conferències, congressos, simposis, col·loquis tots ells classificats en la classe 41. També és interessant protegir tot tipus de papereria associada a l'esdeveniment (flyers, publicitats, etc) que estan classificats en la classe 16.

En el registre d'una marca (parlem aquí sobre això), si bé sembla senzill, s'han de tenir en compte molts aspectes que només un agent de patents i marques, com Volartpons coneix. Per exemple, s'ha de realitzar un informe previ per conèixer les possibilitats d'èxit del futur registre i així evitar costos innecessaris. En segon lloc l'agent informarà al sol·licitant si la marca a registrar infringeix alguna prohibició absoluta en aquest cas recomanarà que es modifiqui la marca per salvar aquestes prohibicions.

Comentaris:
Deixa un comentari: