Si tens una marca registrada vigila que no et violin els teus drets adquirits.

2014-03-09 09:33:20
Arxivat com: Sense Categoria

Si vostè ha decidit protegir i el registrar la seva marca, deu ara estar atent que els drets adquirits amb el registre no s'estan violant. Les oficines de Patents i Marques de molts països, incloent la d'Espanya i l'oficina de la Marca Comunitària, no impedeix la sol·licitud d'una marca posterior a la seva tot i que aquesta violi els seus drets de marca (ja sigui perquè és igual o molt similar a la seva i identifica els mateixos o similars productes i serveis als protegits per vostè).

És tasca del titular de la marca anterior assabentar-se de les noves sol·licituds de marca i en cas que el titular consideri que es estan violant els seus drets actuar conseqüentment (presentar escrit d'oposició, arribar a la negociació amb el contrari, etc).

Com el titular d'una marca, en molts casos, no disposa dels mitjans per conèixer totes les marques que se sol·liciten i identificar aquelles que poden afectar-li, molts titulars decideixen encarregar aquesta tasca a un agent de Patents i Marques.

En realitat algunes agències de Patents i Marques, com Volartpons, ofereixen aquest servei de manera gratuïta en registrar amb ells. En aquest cas l'agència de Patents i Marques revisa de manera contínua els butlletins oficials de l'estat on apareixen publicades totes les noves sol·licituds i elabora un informe (si és el cas) amb la finalitat d'informar de les sol·licituds de marques que poden afectar al seu dret de marca anterior.

Comentaris:
Deixa un comentari: