Primer exercici del exàmen / prova de aptitud d' Agent de Propietat Industrial espanyol 2013
Primer exercici del exàmen / prova de aptitud d' Agent de Propietat Industrial espanyol 2013

El dia 26 d'abril de 2013 va tindre lloc a Madrid, el primer exercici de la prova d'aptitud per ser agent de la propietat industrial a nivell espanyol.

Aquesta prova va consistir en les següents preguntes:

GRUP I: La sol·licitud de patent: documents dels que consta. La descripció: forma i contingut. Les descripcions referides a matèria biològica.

GRUP II: Accions civils que pot exercitar el titular de la marca. Especial referència a la indemnització per danys i perjudicis.

GRUP III: Els certificats complementaris de Protecció: Condicions d'obtenció. Procediment i durada.

GRUPO IV: La eficàcia dels actes administratius: executivitat dels actes administratius.

Els aspirants van tindre 2 hores per contestar aquest primer exercici. Els aspirants que superin aquest primer exercici tindran la possibilitat de presentar-se als dos exercicis restants; la prova de traducció i la prova pràctica.

 

Comentaris:
Deixa un comentari:
Una pregunta i fet
La nostra comunitat t’ ajuda

Facts