1. Home /
  2. Blog /
  3. Les marques caduquen?

Les marques caduquen?

Data d'actualització: 28/06/16

Una vegada que la marca que hem sol·licitat és concedida per l'Oficina de Patents i Marques, tenim una marca registrada. I aquest registre de la marca ens ho donen per deu anys a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud (sí, els deu anys compten des de la presentació de la data de sol·licitud, no des de la data de concessió). Però podrem renovar la marca per períodes successius de deu anys, indefinidament.

Ara bé, en algunes ocasions, la marca podrà ser cancel·lada. I quan?

a) Quan no s'hagi renovat;

b) Quan el titular de la marca hagi renunciat a ella;

c) Quan no s'hagi complert l'obligació d'ús que estableix la Llei de Marques (sí, cal tenir en compte que si no fem ús de la nostra marca durant un determinat període establert per la Llei, podran caducar-nos-la);

d) Quan la marca s'hagi convertit al mercat, per l'activitat o inactivitat del seu titular, en la designació usual d'un producte o d'un servei pel qual estigui registrada;

i) Quan la marca, a conseqüència de l'ús que hagi fet el seu titular (o un tercer amb consentiment del titular), pugui induir al públic a error, especialment respecte a la naturalesa, qualitat o la procedència geogràfica dels productes o serveis pels quals lamarca està registrada;

f) Quan el titular de la marca, a conseqüència d'una transferència de drets o per altres motius, no compleixi ja les condicions que la Llei estableix sobre qui pot obtenir una marca;

Però, si la nostra marca està en algun dels supòsits que acabem de veure, qui va a declarar aquesta caducitat?

Doncs en els casos a) i b) serà l'Oficina de Patents i Marques. En els altres, la caducitat ha de ser declarada pels Tribunals; és a dir, que en aquests quatre últims casos, algú hauria d'interposar contra la nostra marca una demanda de caducitat davant els Tribunals.

I què succeeix quan la marca es caduca? Doncs que la marca deixa de produir efectes jurídics. I des de quan deixa de produir-los? Des del moment en què es van produir els fets o omissions que van donar lloc a la caducitat.

Atenció, doncs, a la possible caducitat de la nostra marca.

 

Mònica López

Abogada en SNAbogados

www.snabogados.com

Comentaris:
Tens algun dubte?
Escriu la teva consulta i et respondrem ràpida i gratuïtament.

Articles Recomenats

Facts