La importància de ser marca per les PIMES
La importància de ser marca per les PIMES
La importància de ser marca per les PIMES

06_marcas_pimes_02

Sovint ens passa als dissenyadors que quan les empreses ens encarreguen un projecte, sigui quin sigui el seu suport (físic, digital, etc.) ens trobem davant d'un dilema en com afrontar-lo. I no pas perquè no siguem capaços de resoldre'l amb una solució bona: que sigui coherent, funcional, estèticament agradable i que, en definitiva, compleixi amb els objectius bàsics de comunicació. Sinó perquè senzillament no es pot començar la casa per la teulada. M'explicaré: moltes empreses creuen que per resoldre les seves necessitats "comunicatives" n'hi ha prou encarregant una nova web o renovant la que tenien, actualitzant el seu catàleg de productes, fent una campanya de publicitat o generant elements de propaganda, entre moltes d'altres coses. En alguns casos això probablement sigui suficient a curt termini i per objectius molt concrets per part de la companyia. I de fet els dissenyadors vivim en gran part d'aquests encàrrecs. Però és necessari que aquestes empreses s'adonin –i nosaltres aquí hi tenim un paper essencial– que tot això no val per res si prèviament no resolen la seva necessitat vital més important: la de ser una marca i, com a tal, tenir una identitat de marca única i diferenciadora.

En alguns casos les petites i mitjanes empreses no són conscients que tenen aquesta mancança (sovint per desconeixement i en alguns casos inclús per ignorància) i es dirigeixen a nosaltres –els dissenyadors– amb la voluntat de començar a treballar directament amb el projecte que tenen en ment. Com he dit anteriorment, això per si sol no és un problema, el problema està quan ho hem de fer sense tenir la marca com a fonament bàsic per desenvolupar el projecte en qüestió. Per tant, nosaltres com a dissenyadors hem de ser capaços de saber explicar, assessorar i educar els nostres clients per tal que siguin conscients de la importància que té el fet que esdevinguin una marca pels seus negocis i pel seu èxit. Èxit que, en qualsevol cas, només aconseguiran si són marca, essent per tant una condició vital i ineludible per ells i per qualsevol empresa avui, sigui quina sigui la seva activitat i sigui quina sigui la seva dimensió o capacitat productiva. Lògicament el fet de ser una marca no és l'únic factor que ajudarà a les empreses a tenir èxit, però el que sí que podem afirmar amb tota certesa és que per arribar a aquest èxit, han de ser-ho.

En d'altres casos es tracta senzillament d'una descreença molt gran pel que fa a la importància i a la força de les marques en les petites i mitjanes empreses. Com que no estan considerades com a actius que prenen valor dia a dia i capitalitzen les inversions, aquestes empreses prescindeixen invertir en la creació marques pròpies o en la seva gestió estratègica. No obstant això, les marques ja no són alienes a les PIMES.

Finalment, en molts altres casos, hi ha un pensament erroni força comú en el nostre país respecte al que són les marques. En aquest sentit, voldria dedicar part d'aquest article a aclarir aquesta la generalitzada creença que pensa que pel fet de ser una petita o mitjana empresa no es pot ser una marca o no cal ser una marca. Molts directius de prestigi i personalitats d'alts càrrecs continuen encara sense creure en el poder de les marques i tenint una visió molt arcaica al respecte. Tot i que poc a poc aquest aspecte estigui canviant, estem en un país en el qual segueix dominant la visió que si les coses no es poden tocar no tenen valor, quan justament tot apunta al contrari, essent la marca l'actiu (intangible) estratègic més important i amb més valor per qualsevol organització. Ha de quedar molt clar, doncs, que les marques no són només per les grans empreses i multinacionals. La creació d'una marca pròpia, igual que les marques de les grans companyies, comença per una estratègia i continua amb l'aplicació de tàctiques al dia a dia.

Si el que volen els nostres clients és evitar l'espiral competitiu de preus en la que la mitjana empresa juga amb clara desavantatge enfront a les grans empreses o multinacionals, resulta imprescindible que creïn marques poderoses, tenint molt present que a dia d'avui la única manera de destacar en el mercat és a través de la marca. El fet de tenir una bona marca serà el que farà diferenciar una organització i els seus productes o serveis de la competència, entre moltes d'altres coses. I si per sort o desgràcia una empresa no té competència, serà allò que farà que destaqui en un món cada cop més saturat en el qual, com apuntava fa un moment, el repte de la diferenciació –o de destacar– ja no és només qüestió de preus. La lluita per aconseguir captar l'atenció del consumidor és cada cop més difícil però continua essent possible i hi ha marques que ho demostren a diari. Aquest repte, doncs, és el més difícil de tots i només s'aconsegueix si hem fet de la nostra empresa una marca. I aquí ens apareix la gran pregunta: com fer de la nostra empresa una marca d'èxit? Com esdevenir una marca única i diferenciadora que ens permeti aconseguir tot això?

Tot i que amb aquest escrit no tinc l'objectiu d'explicar què són les marques ni com es creen (sinó que més aviat pretenc fer una reflexió profunda de la importància que tenen pel progrés i l'èxit de les empreses) em prenc la llibertat d'explicar el gran secret per fer de la nostra empresa una marca d'èxit: la clau està en trobar la nostra veritat més essencial, allò que ens fa únics. Aquell petit percentatge del total de la nostra empresa que ens fa diferents i especials per alguna raó. Tot i que sembli una tasca senzilla, si analitzem les empreses d'un mateix sector, ens adonem que totes elles són pràcticament iguals en gairebé la majoria els seus aspectes. Però cadascuna té alguna cosa que la fa diferent. Per petita que sigui. És imprescindible, doncs, trobar allò que som realment. I un cop tinguem això, es tracta de començar a articular-ho i iniciar l'apassionant odissea de la creació d'una marca pròpia.

Els dissenyadors tenim un paper crucial en aquest punt. En primer lloc, tal com esmentava abans, fent que els nostres clients entrin en consciència que tenen aquesta necessitat. Aquest és el repte més important però a la vegada més difícil d’aconseguir. En segon lloc, per tot el que fa referència a la construcció d'aquesta marca: des de l'estudi i l'anàlisi que marca el punt de partida inicial, el disseny i la creació dels valors, atributs i conceptualització de la marca, el seu posicionament i la seva creació i construcció visual fins a la implementació de la marca que suposa el disseny i la posta en marxa de plans i accions comunicatives per la seva gestió. Tot això és un procés molt complex que requereix de diversos professionals especialitzats en cada àmbit, però els dissenyadors abarquem gran part d'aquest procés.

El principal problema amb el qual ens trobem és que a moltes PIMES no sembla preocupar-los gaire diferenciar la seva imatge de marca de la resta d'empreses del seu mateix sector. Però partint de la importància real i l'actual valor que tenen les marques, les PIMES han d'apostar fermament per la construcció de marques poderoses, que siguin reconegudes i, per tant, diferents. Han de fer un canvi de mentalitat. És per aquest motiu que les empreses no poden pensar només en tenir un logo. S'ha d'entendre que la marca és molt més que una cosa visual o gràfica. La imatge de marca va molt més enllà del nom i del logo de l'empresa. Allò important és la seva personalitat i la seva filosofia de marca. Aquesta és la premissa que hem de fer tenir present als nostres clients per ajudar-los a triomfar en el mercat. Marca és sinònim de diferenciació, exclusivitat, sentit de propòsit, lleialtat i, sobretot, confiança.

06_marcas_pimes_03_cat

http://www.cinkingstudio.com/ca/

Comentaris:
Deixa un comentari:
Una pregunta i fet
La nostra comunitat t’ ajuda

Facts