1. Home /
  2. Blog /
  3. Com valorar econòmicament una marca?

Com valorar econòmicament una marca?

Data d'actualització: 30/05/17

Cada vegada és més habitual intentar posar un preu a una marca. No solament les consultores elaboren llistats amb les marques més valuoses del món sinó que la demanda de valoracions econòmiques de marques corrents és cada vegada més habitual. Però com es valora una marca? Per què pot ser interessant conèixer el valor econòmic d'una marca?

Valoració de marques i d' intangibles.

 

como valorar economicamente una marca

Valor de marca; exemples:

Brand Value = { (V/S)b - (V/S)g } * Sales

(V/S)b = Enterprise Value / Sales ratio of the firm with the benefit of the brand name

(V/S)g = Enterprise Value / Sales ratio of the firm with the generic product

Let's use as an example branded cereals maker like Kellogg (K) against a generic provider like Ralcorp (RAH).

Value of Kellogg brand name = (1.78 - 1.32)(13846) = 6369 Million

Thus, (6369/24200) or 26% of the value of the company is derived from brand equity.

 

Fórmula para calcular el valor d' una marca

Existeixen diferents fòrmules per calcular el valor d' una marca. De fet cada fòrmula respòn a un mètode de valoració d' actius intangibles.

 

Mètodes de valoració de actius intangibles

 

Mètode basat en el mercado: és el preferit per els experts doncs es basa en determinar un valor de mercat a la llum de transaccions de mercat comparables. En realitat és un mètode molt complicat perquè és impossible trobar una transacció que resulti realment comparable.

Mètodes basats en el cost: como el “cost de crear” o el “cost de substituir” un actiu determinat, parteixen del principio de que existeix algún tipus de relació entre el cost i el valor. Aquest mètode es fa servir molt per la facilitat del càlcul però és poc real doncs el cost d' una marca no es correspòn casi mai el valor de la mateixa.

Mètodes de valoració basats en un càlcul aproximat dels beneficis econòmics passats i futurs:. Per fer servir aquest mètode és necessari conèixer el pla de negoci aixó com les dades comptables del passat.

 

Valoració de intangibles

No solament les marques es poden valorar econòmicament sino que també es poden valorar les patents, dissenys industrials i inlcús, un secret industrial.

Existeixen experts en valoració d' intangibles tal como marques, patents i dissenys industrials que, sense dubte, us poden ajudar.

Comentaris:
Tens algun dubte?
Escriu la teva consulta i et respondrem ràpida i gratuïtament.

Articles Recomenats

Facts