1. Home /
 2. Blog /
 3. Com és l'explotació de patents en cotitularitat? Problemes que planteja.

Com és l'explotació de patents en cotitularitat? Problemes que planteja.

Data d'actualització: 07/02/13

En certs casos les patents se sol·liciten per diverses persones (físiques o jurídiques) i per tant existeix cotitularitat.

La llei espanyola estableix que la relació entre els sol·licitants està regulada per les parts i subsidiàriament per l'establert en la llei (ara parlem) i finalment pel mateix règim que la comunitat de béns.

La llei de patents estableix en concret que:

Cadascun dels partícips per si solament podrà:

 • Disposar de la part que li correspongui notificant-ho als altres titulars que podran exercitar els drets de tempteig i retracto. El termini per a l'exercici del dret de tempteig serà de dos mesos, explicats a partir des de l'enviament de la notificació, i el del retracto, d'un mes a partir de la inscripció de la cessió en el Registre de Patents.
 • Explotar la invenció prèvia notificació als altres cotitulars.
 • Realitzar els actes necessaris per a la conservació de la sol·licitud o de la patent.
 • Exercitar accions civils o criminals contra els tercers que atemptin de qualsevol manera als drets derivats de la sol·licitud o de la patent comunes. El partícip que exerciti tals accions queda obligat a notificar als altres titulars l'acció empresa, a fi que aquests puguin sumar-se a l'acció.

Es requereix que sigui atorgada conjuntament per tots els partícips la concessió de llicència a un tercer per explotar la invenció, tret que el Jutge, per raons d'equitat donades les circumstàncies del cas, faculti a algun d'ells per atorgar la concessió esmentada.

En aquesta situació apareixen els següents problemes.

 • L'obligatorietat de la norma a Espanya. Quina norma regeix; els pactes, la llei, la comunitat de béns. Cal redactar un contracte molt detallat per gestionar els drets de patent posat que en cas contrari entren a regir normativa que poden perjudicar els interessos dels titulars.
 • L'explotació concurrent. Cadascun dels titulars pot explotar la patent unilateralment, …
 • Llicències de la patent. Un titular pot llicenciar unilaterament la patent, ….
 • Manteniment de la patent. Qui paga les anualitats,…
 • Actuacions contra tercers o de defensa. Qui ha de perseguir a un eventual infractor, …
 • Primera sol·licitud si la invenció és transnacional (sol·licitants de diversos països). On s'ha de presentar la patent. En alguns països és obligatori que els seus ciutadans patentin primer al seu país i posteriorment en els altres.
 • Dret aplicable si la invenció és transnacional (sol·licitants de diversos països). Què llei aplica? S'ha d'establir en el contracte…

Com hem pogut observar la cotitularitat és complicada de gestionar pel que en la mesura del possible és interessant sol·licitar la patent per només un titular.

Comentaris:
Tens algun dubte?
Escriu la teva consulta i et respondrem ràpida i gratuïtament.

Articles Recomenats

Facts