Com calcular la xifra (indemnització) de danys i perjudicis en un cas d'infracció de marca?

Com calcular la xifra (indemnització) de danys i perjudicis en un cas d'infracció de marca?

La llei de Marques estableix que la indemnització pro infracció de marca ha de comprendre les pèrdues sofertes, els guanys deixats d'obtenir, el perjudici causat al prestigi de la marca, i les despeses de recerca per obtenir proves de la infracció.

El valor de la indemnització dels danys i perjudicis estableix la llei de marques, es pot calcular per dues vies diferents.

Primera via: Les conseqüències econòmiques negatives, i entre elles els beneficis que el titular hagués obtingut usant la marca, els beneficis que hagi obtingut l'infractor usant-la i el dany moral, encara que no s'hagi provat l'existència de perjudici econòmic.

Segona via: El preu de la llicència que hagués hagut de pagar l'infractor

Per determinar la quantia exacta s'ha de tenir en compte la notorietat, renom i prestigi de la marca infringida, el nombre i classes de llicències concedides. En el cas d'existeix un dany al prestigi de la marca s'haurà de tenir en compte, a més, la gravetat de la lesió i difusió al mercat.

La indemnització de danys i perjudicis solament podrà exigir-se en relació amb els actes de violació realitzats durant els cinc anys anteriors a la data en què s'exerciti la corresponent acció.

És important remarcar, que el titular de la marca tindrà dret a reclamar danys i perjudicis tot i que l'infractor al·legui desconeixement o fins i tot ús de bona fe anterior al registre de la marca infringida.

La Llei de Marques estableix en el seu art. 43 que com mínim la indemnització per danys i perjudicis ocasionats per una infracció de marques ascendeix al 1% del volum de negoci realitzada per l'infractor amb els productes o serveis il·lícitament marcats. A més en el seu art. 44 que és possible sol·licitar una indemnització coercitiva de com mínim 600 € per dia transcorregut fins que es produeixi la cessació efectiva de la violació.

Si has sofert una infracció de la teva marca i desitges exigir danys i perjudicis a l'infractor et recomanem que et posis en contacte amb un professional al món de les marques, com Volartpons, que sens dubte t'ajudarà a establir la *estrátegia d'atac amb la finalitat d'aconseguir la màxima indemnització per danys i perjudicis.

Comentaris:
Deixa un comentari:
Una pregunta i fet
La nostra comunitat t’ ajuda

Facts