Com calcular la xifra (indemnització) de danys i perjudicis en un cas d'infracció de marca?

Com calcular la xifra (indemnització) de danys i perjudicis en un cas d'infracció de marca?

Data d'actualització: 20/01/13

La llei de Marques estableix que la indemnització pro infracció de marca ha de comprendre les pèrdues sofertes, els guanys deixats d'obtenir, el perjudici causat al prestigi de la marca, i les despeses de recerca per obtenir proves de la infracció.

El valor de la indemnització dels danys i perjudicis estableix la llei de marques, es pot calcular per dues vies diferents.

Primera via: Les conseqüències econòmiques negatives, i entre elles els beneficis que el titular hagués obtingut usant la marca, els beneficis que hagi obtingut l'infractor usant-la i el dany moral, encara que no s'hagi provat l'existència de perjudici econòmic.

Segona via: El preu de la llicència que hagués hagut de pagar l'infractor

Per determinar la quantia exacta s'ha de tenir en compte la notorietat, renom i prestigi de la marca infringida, el nombre i classes de llicències concedides. En el cas d'existeix un dany al prestigi de la marca s'haurà de tenir en compte, a més, la gravetat de la lesió i difusió al mercat.

La indemnització de danys i perjudicis solament podrà exigir-se en relació amb els actes de violació realitzats durant els cinc anys anteriors a la data en què s'exerciti la corresponent acció.

És important remarcar, que el titular de la marca tindrà dret a reclamar danys i perjudicis tot i que l'infractor al·legui desconeixement o fins i tot ús de bona fe anterior al registre de la marca infringida.

La Llei de Marques estableix en el seu art. 43 que com mínim la indemnització per danys i perjudicis ocasionats per una infracció de marques ascendeix al 1% del volum de negoci realitzada per l'infractor amb els productes o serveis il·lícitament marcats. A més en el seu art. 44 que és possible sol·licitar una indemnització coercitiva de com mínim 600 € per dia transcorregut fins que es produeixi la cessació efectiva de la violació.

Si has sofert una infracció de la teva marca i desitges exigir danys i perjudicis a l'infractor et recomanem que et posis en contacte amb un professional al món de les marques, com Volartpons, que sens dubte t'ajudarà a establir la *estrátegia d'atac amb la finalitat d'aconseguir la màxima indemnització per danys i perjudicis.

Comentaris:
Tens algun dubte?
Escriu la teva consulta i et respondrem ràpida i gratuïtament.

Articles Recomenats

Facts