STARIX GESTION INTEGRAL DE PEAJES

 • País: Espanya
 • Data de sol·licitud: 24/02/1997
 • Número de sol·licitud: M2076217
 • Dade del titular:
  POR CAMBIO NOMBRE NUM. 2003.10107 DE F. RESOL. 02/03/2004
 • Dades del representante:
  XXXXXXXXXXXXXXXXXX
 • Tipus de registre: Mixta
 • Classes aceptades: Las solicitadas
 • Classes denegades:

Marca espanyola STARIX GESTION INTEGRAL DE PEAJES

Aquest registre ha estat sol·licitat per

POR CAMBIO NOMBRE NUM. 2003.10107 DE F. RESOL. 02/03/2004

Vist 9 cops
Aquesta informació és pública donat que ha estat obtinguda del BOPI (Butlletí Oficial de la Propietat Industrial). Segons l'article 13 de la llei de propietat intel·lectual, no són objecte de drets de propietat intel·lectual els actes i resolucions dels organismes públics. A més, segons l'article 2.b de la llei de protecció de dades, no es requereix el consentiment del titular de les dades per comunicar aquestes dades a un tercer quan es tracti de dades recollides de fonts accessibles al públic (el BOPI és un document públic).
bopi.requested.classes.label:
16 - IMPRESOS, ETIQUETAS (QUE NO SEAN DE TELA), PEGATINAS, FOTOGRAFIAS, FOLLETOS, PAPELERIA, CROMOS, ALBUMES, MATERIAL DE ENSEÑANZA (EXCEPTO APARATOS), LIBROS Y PUBLICACIONES.

Esdeveniments:
En data 01/05/1997 es va realitzar PUBLICACION DE SOLICITUD
En data 16/11/1997 es va realitzar PUBLIC. CONCESION DE F. RESOL. 05/09/1997
En data 30/07/2002 es va realitzar SOLICITUD DE TRANSFERENCIA NUM: 2002.02719 CESIONARIO:AUTOPISTAS II, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.
En data 01/02/2003 es va realitzar PUBL. CONCESION TRANSFERENCIA NUM: 2002.02719
En data 02/10/2003 es va realitzar PERSONACION DE REPRESENTANTE, AGENTE ANTERIOR 0373
En data 01/12/2003 es va realitzar SOLICITUD CAMBIO NOMBRE TITULAR NUM: 2003.10107 SOLICITANTE: AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAñOLA, S.A.
En data 01/04/2004 es va realitzar PUBL. INSCRIPCION CAMBIO DE NOMBRE TITULAR NUM: 2003.10107
En data 01/09/2005 es va realitzar ANOTACION CAMBIO DE DIRECCION NUM: 2005.90707 (ARCHIVADO EN EXPEDIENTE: M0050838)
En data 23/01/2007 es va realitzar ANOT. SOLIC. RENOVAC. Y FUSION
En data 16/07/2007 es va realitzar PUB.RENOV.Y FUSION F.RES.: 03/07/2007 EXPEDIENTE EN EL QUE QUEDA FUSIONADO: M 2780846 CANCELADO POR FUSION (DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA 4 RLM)
En data 16/12/1997 es va realitzar PAGO DE TITULO
En data 16/12/1997 es va realitzar PAGO DEL PRIMER QUINQUENIO
En data 12/03/2002 es va realitzar PAGO DEL SEGUNDO QUINQUENIO


M2076215(1)
Data de sol·licitud 24/02/1997
Visites : 12
M2076216(X)
Data de sol·licitud 24/02/1997
Visites : 9
M2076218(6)
Data de sol·licitud 24/02/1997
Visites : 10
M2076219(4)
Data de sol·licitud 24/02/1997
Visites : 9