FS ELECTRIC

  • País: Espanya
  • Data de sol·licitud: 27/04/2015
  • Número de sol·licitud: M3559237

  • Dades del titular:
    ANGSER ELECTRIC S.L.
  • Dades del representante:

  • Tipus de registre: Mixta
  • Classes aceptades:
  • Classes denegades:

Marca espanyola FS ELECTRIC

Aquest registre ha estat sol·licitat per

ANGSER ELECTRIC S.L.

Vist 22 cops
Aquesta informació és pública donat que ha estat obtinguda del BOPI (Butlletí Oficial de la Propietat Industrial). Segons l'article 13 de la llei de propietat intel·lectual, no són objecte de drets de propietat intel·lectual els actes i resolucions dels organismes públics. A més, segons l'article 2.b de la llei de protecció de dades, no es requereix el consentiment del titular de les dades per comunicar aquestes dades a un tercer quan es tracti de dades recollides de fonts accessibles al públic (el BOPI és un document públic).
Els productes i serveis protegits per aquesta marca són:
09 - APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS, NAUTICOS, GEODESICOS, FOTOGRAFICOS, CINEMATOGRAFICOS, OPTICOS, DE PESAJE, DE MEDICION, DE SEÑALIZACION, DE CONTROL (INSPECCION), DE SALVAMENTO Y DE ENSEÑANZA; APARATOS E INSTRUMENTOS DE CONDUCCION, DISTRIBUCION, TRANSFORMACION, ACUMULACION, REGULACION O CONTROL DE LA ELECTRICIDAD; APARATOS DE GRABACION, TRANSMISION O REPRODUCCION DE SONIDO O IMAGENES; SOPORTES DE REGISTRO MAGNETICOS, DISCOS ACUSTICOS; DISCOS COMPACTOS, DVD Y OTROS SOPORTES DE GRABACION DIGITALES; MECANISMOS PARA APARATOS DE PREVIO PAGO; CAJAS REGISTRADORAS, MAQUINAS DE CALCULAR, EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS, ORDENADORES; SOFTWARE; EXTINTORES.

Esdeveniments:
En data 30/04/2015 es va realitzar EFECTUADO TRAM. ART.18.4 LEY SIN DETECTAR ANTERIORIDADES RELEVANTES
En data 07/05/2015 es va realitzar PUBLICACION DE SOLICITUD
En data 21/05/2015 es va realitzar OPOSICION DE LA MARCA 1019100 CLASES OPONENTES: 09
En data 17/09/2015 es va realitzar CONTESTACION AL SUSPENSO PUBLICADO EL: 18/09/2015
En data 18/09/2015 es va realitzar PUBL.SUSPENSO FONDO DE F.RESOL 14/09/2015
En data 24/09/2015 es va realitzar PUBLIC. CONCESION DE F. RESOL. 18/09/2015
En data 29/10/2015 es va realitzar PUBLIC.INTERP.RECURSO DE FECHA: 26/10/2015CONTRA CONCESIONNº REFERENCIA RECURSO: 02256/15 CLASES AFECTADAS: 09
En data 02/06/2016 es va realitzar PUBL.ESTIMAC.RECURSO DE F.RES. 25/05/2016DENEGANDO EL EXPEDIENTENº REFERENCIA RECURSO: 02256/15 CLASES AFECTADAS POR RECURSO: 09

M3559236(2)
Data de sol·licitud 27/04/2015
TABACOS ARTESANALES RITUAL
Visites : 28
M3559238(9)
Data de sol·licitud 27/04/2015
Visites : 29
M3559239(7)
Data de sol·licitud 27/04/2015
Visites : 39