Quins avantatges i inconvenients ofereix la patent PCT?

2013-01-29 12:07:03
Arxivat com: Patent Patent PCT

La patent PCT (coneguda vulgarment com a patent internacional) oferir els avantatges i inconvenients si les comparem amb les patents nacionals.

Es presenta una única sol·licitud, amb un únic joc de requisits i en un únic idioma, per obtenir una sol·licitud de patent amb efecte de sol·licitud nacional regular en tots els països membres del Tractat de Cooperació de Patents (PCT) evitant així traduccions i tràmits burocràtics que encareixen el procediment.

Només es publica una vegada per la OMPI i aquesta publicació té els mateixos efectes que la publicació nacional en tots els països nacionals estalviant costos de publicació.

El sol·licitant obté una opinió de patentabilitat (novetat, activitat inventiva i aplicació industrial) de la seva invenció mitjançant la cerca de l'estat de la tècnica (IET). El sol·licitant podrà sol·licitar un examen de patentabilitat. A partir d'aquesta informació, el sol·licitant té una idea aproximada de les possibilitats de concessió de la seva patent a nivell mundial.

Es retarden els costos de sol·licitud de patent nacional fins a 30 mesos des de la data de prioritat (sol·licitud de la patent prioritària).

Es retarda la decisió de protegir o no la invenció en un país, en altres paraules es permet ampliar la patent fins a 30 mesos (generalment són 12 mesos).

L'únic inconvenient és l'increment de despeses globals lloc que primer s'hauran de pagar els costos de la patent PCT i posteriorment els costos de les patents nacionals.

La sol·licitud d'una patent PCT és molt recomanable realitzar-la a través d'un agent de propietat industrial, com Volartpons, que assessorarà al sol·licitant durant tota tramitació de la patent estalviant així problemes i conseqüentment diners.

 

Comentaris:
Deixa un comentari:

Busca los mejores profesionales

La nostra comunitat t’ ajuda
Professionals
Recomanats

Busca los mejores profesionales

La nostra comunitat t’ ajuda

Cerca els millors professionals

Cerca els millors professionals

Mercat de patents, marques i dissenys industrials