El registre de marques a través de gestories o assessories d'empreses.

2014-02-13 10:00:21
Arxivat com: Sense Categoria

Les gestories i les assessories d'empreses estan en una situació excel·lent per aconsellar als seus clients de la necessitat de registrar el nom de la seva empresa com a marca o nom comercial. No obstant aquests professionals no gaudeixen de l'experiència necessària, en molts casos, per al registre d'una marca de qualitat i generalment treballen amb un agent de patents i marques, com Volartpons.

El registre d'una marca, si bé sembla un procediment senzill, no és evident. Nombroses normes jurídiques regulen el registre d'una marca i conseqüentment es requereix la participació d'un professional en la matèria; els anomenats agents de la propietat industrial (poden trobar un llistat en el cercador d'aquesta mateixa pàgina).

Així, des d'aquí recomanem a les gestories i assessories d'empreses que no realitzin directament ells el registre de marques sinó que contactin amb un agent de patents i marques, com Volartpons, amb el qual segur es posaran d'acord per col·laborar.

Comentaris:
Deixa un comentari:

Busca los mejores profesionales

La nostra comunitat t’ ajuda
Professionals
Recomanats

Busca los mejores profesionales

La nostra comunitat t’ ajuda

Cerca els millors professionals

Cerca els millors professionals

Mercat de patents, marques i dissenys industrials